MIINOITETTU ALUE

Ihmisetby Emilia Hämäläinen 21 elokuuta 2021 se tuntui mitättömältähänen, omasta mielestäänvalitessaan tylsät terätei niillä voinut toista viiltää mutta voimaa käyttämälläpystyi luomaan kipuasatuttaa toista hän itseään huijatensulki itseltään tämän todellisuuden Viitekehyksenä runooni haluan pohjustaa, että kuten moni muukin, olen hyvin tietoisesti seurannut vierestä, kun sosiaalisesta mediasta on muodostunut miinakenttä. Joku päivittäin saa osuman astuessaan miinoitetulle maalle. Keskusteluilmapiirin voisi kuvailla olevan pöyristyttävä. Rakentava keskustelu hukkuu nykyisin lähdekritiikkiä uupuvalle, loukkaavalle, vihapuheelle – jota en ymmärrä. Tuntuu, että yhä vähemmän lähdetään lukemaan asioista, perehtymään juurisyihin ja annetaan valta tajunnanvirralle. Jälkimmäinen tarkoittanee sitä, että puhutaan (kirjoitetaan) omia suodattamattomia ajatuksia, kuin välittömästi niiden ilmaantuessa mieleen. Jokainen…

PELKO – MIELEMME LUOMA ILLUUSIO

”Pelko on ehkä isoimmista asioista maailmassa, joka saa ihmiset jättämään tekemättä asioita. Tämä aivojemme luoma tunne vaikuttaa meihin niin paljon, että se muovaa merkittävästi elämää. Kaikki kanavoivat pelkotilojaan eri tavalla, toinen sietää tunnetta enemmän ja toinen välttelee sitä. Pelko on inhimillinen olotila, eikä kukaan ei pääse yhtään vähemmällä – uskon. Siksi on myytti sanoa, että olisi olemassa yksilö ilman pelkoa. Pelko ei ole merkki heikkoudesta.”

EI KOSKAAN KIUSATUN VIKA

”Ei ole väliä, missä ikäluokassa olet peruskoulusi suorittanut – koulukiusaaminen on ollut läsnä ympärillä tai sinä itse kiusattuna. Tämä yleinen, ikuinen trendi, josta ajoittain puhutaan enemmän tai vähemmän. Kun asiasta puhutaan, joka toinen ihminen myöntää kokeneensa nuorempana nimittelyä, väkivaltaa tai syrjintää. Kouluissa saattaa olla useampia kiusaajia tai porukka, joka valitsee keskitetysti uhrejaan. Kiusatut saattavat erottua massasta luonteeltaan, harrastuksiltaan tai pukeutumiseltaan. On tutkittu, että jopa lapset tunnistavat poikkeukset normeissa, joten kiusaajat saattavat valita uhrinsa juuri näiden piirteiden kautta. ”

NAUTTIJAN MAAILMA

”Nautiskelija on henkilö, joka sanansa mukaisesti, maistelee, haistelee, tunnustelee ja nauttii elämästä. Etsii elämyksiä, jotka tuovat kuin sähköiskuja muuten välillä niin harmaaseen elämään. Nautiskelija kulkee tunnepohjalla, ja tekee mitä haluaa – kun se tuntuu oikealta, se riittää. Kun nautiskelijan intuitio antaa vihreää valoa, silloin ei häntä pidättele mikään.”

EHDOTAN TILALLE ASIAKASLÄHTÖISTÄ VUOROVAIKUTUSTA

”Tilanteen muodostuminen vaatii ainakin kaksi ihmistä, jotka vuorostaan vastaanottavat sekä lähettävät viestintää. Tilanteessa toinen haluaa esittää toiveensa ja toinen pyrkii tarjoamaan ratkaisua ja edesauttamaan asian etenemistä. Ideaali tilanne on se, että vuorovaikutus on selkeää ja kummatkin ymmärtävät toisiaan – tällä tavoin aikaa säästämällä päästään yhteisymmärrykseen. Maailma pyörii päivittäin sillä, että saatat itse olla ensin toista auttava ja sitten siirtyä itse asiakkaan rooliin.”