EHDOTAN TILALLE ASIAKASLÄHTÖISTÄ VUOROVAIKUTUSTA

”Tilanteen muodostuminen vaatii ainakin kaksi ihmistä, jotka vuorostaan vastaanottavat sekä lähettävät viestintää. Tilanteessa toinen haluaa esittää toiveensa ja toinen pyrkii tarjoamaan ratkaisua ja edesauttamaan asian etenemistä. Ideaali tilanne on se, että vuorovaikutus on selkeää ja kummatkin ymmärtävät toisiaan – tällä tavoin aikaa säästämällä päästään yhteisymmärrykseen. Maailma pyörii päivittäin sillä, että saatat itse olla ensin toista auttava ja sitten siirtyä itse asiakkaan rooliin.”